Flank Esports - Yeni Nesil Espor Medyası
Espor Haberleri Dota 2 Rol Rehberi

Dota 2 Rol Rehberi

Dota 2, 119 farklı kahramanı ve içerdiği sayısız oyun stratejisi sebebiyle oynadıkça öğrenilen, öğrenildikçe de karmaşıklaşan bir yapıya sahiptir. Dota 2 severlerin, Ancient’ların kadim savaşında vakit geçirdikçe oyuna daha da bağımlı hale gelmelerinin sebebi, bu ödüllendirici yapıdır. Bir Dota 2 oyununu kazanmak için; oyun bilgisi, uygun kahraman seçimleri, mekanik yetkinlik, takım içi iletişim ve strateji kritik öneme sahiptir. Saldırı tipine göre menzilli ve yakın dövüşçü olarak ikiye ayrılan kahramanların eşsiz yetenekleri ve onların doğru zamanda, doğru şekilde kanalize edilmesi üzerine kurulan stratejiyi daha iyi kavrayabilmek için dilerseniz oyundaki rollere bir göz atalım.

Oynanış bakımından 5 farklı pozisyona ve 9 farklı role sahip kahramanlardan alınacak verim, onlara uygun pozisyon ve rollere göre oynandıkça artar. Dota 2’de her kahraman, birden fazla role sahiptir ve bu rolleri, kahramanın sahip olduğu eşsiz yetenekler belirler. İşte küçük değişimlerin ve saniyelik zamanlamaların oyunun sonucunu etkilediği Dota 2 kahramanlarının genel rolleri:

Sırtlayıcı: Çoğu zaman Carry olarak da adlandırılan bu rol; item, gold ve tecrübe kastıkça kuvvetlenen ve oyunun ilerleyen aşamalarında ana hedef olan Ancient’leri yıkma görevini üstlenen kahramanları kapsar. Takımın alan ve zaman açısından ana odağı, sırtlayıcı rolün başarılı olması üzerinedir. Alchemist, Luna, Sniper, Medusa ve Meepo sık seçilen sırtlayıcı kahramanlardandır.

Engelleyici: Genellikle stun (sersemletme) ya da slow (yavaşlatma) özelliğine sahip kahramanların bulunduğu gruptur. Rakibi sersemleterek ve/veya yavaşlatarak kendilerine avantaj sağlayan bu kahramanlar, toplu combatların gerçekleştiği takım savaşlarında, rakibin kritik kahramanlarını süreli olarak hareketsiz kılar ve duruma göre onları öldürmeyi ya da onlardan kaçmayı kolaylaştırır. Earthshaker, Axe, Puck, Invoker ve Tiny sık seçilen engelliyici kahramanlardandır.

Tetikleyici: Takım savaşlarını başlatan kahramanların bulunduğu rolün adıdır. Tetikleyici kahramanlar, diğer kahramanlara göre daha güvenli ve avantajlı bir şekilde çatışmaları başlatabilmek için gerekli olan yeteneklere sahiptir. Kendilerinin ve rakiplerin harita üstündeki konumlarını değiştirerek ya da onları sersemleterek takım arkadaşlarına avantaj sağlarlar. Dota 2’deki her şey gibi istisnaları olsa da (Enigma, Silencer, Vengeful Spirit) genellikle dayanıklılık özelliğine de sahip olan kahramanlar, tetikleyici roldedirler. Clockwerk, Storm Spirit, Trenant Protector, Faceless Void ve Pudge sık seçilen tetikleyici kahramanlardandır.

Ormancı: Oyun başında belirli bir kulvara gitmek yerine, ormanda bulunan tarafsız yaratıkları efektif bir şekilde keserek hızlıca kasabilen kahramanları kapsayan rol, ormancıdır. Bu role sahip kahramanların seçilmesi, takımınıza orta oyunda büyük bir avataj sağlayabileceği gibi, oyun başında rakibinize sayısal bir üstünlük vererek dezavantajlı duruma düşmenizi de sağlayabilir. 3 kulvarın dışında tek başına kasan ormancılar altın ve tecrübe bakımından bir artı getirse de, takım arkadaşlarını gang ve erken pushlara karşı zayıflatır. Nature’s Prophet, Enchantress, Chen, Legion Commander ve Enigma sık seçilen ormancı kahramanlardandır.

Destek: Altın ve item kasmak yerine takım arkadaşlarına avantaj sağlamaya ve onları desteklemeye odaklanan kahramanların içinde bulunduğu roldür. Destek kahramanları genellikle büyük hasarlar vermek yerine utility, heal ve disable üzerine kurulu yeteneklere sahip kahramanlardan oluşur. Oyun başında takımın farm önceliğine sahip olan kahramanlarını korumaya ve onlara gerekli alanı sağlamaya yoğunlaşırlar. Takım arkadaşlarını çeşitli şekillerde etkin kılarken rakipleri zayıflatan  özelliklere sahiplerdir. Dazzle, Lich, Bane, Ancient Apparition ve Ogre Magi bu rolün sık seçilen kahramanlarındandır.

Dayanıklı: Kombatlarda ve takım savaşlarında daha uzun süre hayatta kalmalarını sağlayan yeteneklere sahip kahramanların bulunduğu gruptur. Rakibin verdiği yüksek hasara karşı koyabilen ve takım içinde tank görevini üstlenen kahramanlardır. Çoğunlukla kuvvet (Str) bazlı kahramanlardan oluşurlar. Absorbe ettikleri hasarla birlikte takım arkadaşlarına, kritik hedefleri yok etmek için gerekli zamanı sağlarlar ve deyim yerindeyse rakipler için bir hasar süngeri işlevi görürler. Dragon Knight, Huskar, Bristleback, Axe ve Necrophos sık seçilen dayanıklı kahramanlardandır.

Ani Hasar: Kısa süreli Cooldown’lı yetenekleri ile yüksek hasar üreten ve rakiplerini hızlı bir şekilde öldüren kahramanların bulunduğu gruptur.  Çoğunlukla alana hasar veren yetenekler sayesinde DPS (Damage Per Second-Saniye Başına Hasar) temelli kahramanlar bu role uygundur.  Bazı kahramanlar tekil rakiplere, diğerleri ise alana verdikleri hasarla, ani hasarcı olarak anılırlar. Hasar veren yetenekler  çoğunlukla yüksek mana gerektirdiği için, ani hasarcı kahramanlar manalarını efektif ve doğru zamanda kullanmakla mükelleftirler. Snapfire, Doom, Shadow Fiend, Lina ve Zeus sık seçilen ani hasar kahramanlarındandır.

İttirici: Pusher olarak da adlandırılan bu rol, koridorların hızlı bir şekilde ittirilmesini ve buna bağlı olarak, haritayı açmayı ve rakibin reaktif pozisyonda kalmasını sağlayan kahramanların olduğu gruptur. Kuleleri ve yapıları hızlı bir şekilde yok etme becerisine sahip ittirici kahramanlar, harita kontrolü sağlamada kritik bir öneme sahiptirler. Hızlı farm becerileri sayesinde kısa sürede yüksek miktarda altın kasabilen kahramanların olduğu bu rolün amacı yapıları yok etmek kadar, rakibin odağını kendi üzerine çekerek takım arkadaşlarına güvenli alanlar açmak olarak da tanımlanabilir. Broodmother, Terrorblade, Death Prophet, Tinker ve Shadow Shaman bu rolün sık seçilen kahramanlarındandır.

Kaçış: Rakipler tarafından öldürülmekten kısa sürede kaçabilecek mekaniklere ve yeteneklere sahip kahramanların bulunduğu gruptur. Kaçış rolünde kullanılan kahramanların kendilerini yeniden pozisyonlamak (Blink), görünmez olmak (Invisibility) ve kaçınma (Evasion) gibi yetenekleri vardır. Rakibi, kendilerini öldürmek için kovalamaya, bu süreçte onlara vakit kaybettirmeye ve açıldıklarında zaafiyet göstermelerine sebep olurlar. Çoğunlukla hareket hızı yüksek ve kaçış mekanizmasına sahip kahramanlardan oluşurlar. Mirana, Riki, Queen of Pain, Slark ve Ember Spirit bu rolün sık seçilen kahramanlarındandır.