KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Giriş

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“KKS” veya “Sözleşme”) flankesports.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin koşulları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kullanıcı (“Kullanıcı”), www.flankesports.com adlı web sitesine (“Site”) kayıt olmak ve Sitede (Site tanımı içerisine Android ve IOS platformlarından indirilerek aynı Kullanıcı hesabı ile giriş yapılan FLANK mobil aplikasyonu da dahildir) sunulan tüm hizmetleri kullanmakla beraber işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini ve işbu Sözleşme’ye uyacağını beyan ve taahhüt etmiş olur. İşbu Site Flank Espor Dijital Reklamcılık ve Yatırım Anonim Şirketi ve/veya iştirakleri (“Flank”) tarafından yönetilmektedir. Sitede sunulan her türlü hizmet ve içerik Flank’e aittir.

Kullanıcının iş bu KKS hükümlerine uyması halinde Flank tarafından kendisine üye olduğu süre boyunca geçerli olacak sınırlı, inhisari olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz içerik sağlayacaktır. Sağlanan içerik sadece kişisel kullanım için olup, Kullanıcı bunları yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanabilir.

Flank, içeriklere erişim sağlanması için mobil aplikasyonlar (“Uygulama”) da kullanmaktadır. Kullanıcı’nın bu Uygulamalara erişimi ve bunlara ilişkin herhangi bir kullanımında her Uygulama için geçerli olan işbu KKS’ne tabidir.

Kullanıcı, Flank’in kendisine erişimini ve kullanımını sağladığı hizmetlerden yararlanmak için işbu Sözleşmeye uymak zorundadır.

Flank, Site içine RSS besleme hizmeti sunabilir. Bu hizmet sadece Kullanıcı’nın kişisel kullanımı için olup, hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz.

Madde 2: Yasak İşlemler

Kullanıcı, aşağıda maddeler halinde sayılan ve Flank tarafından yasak işlem (“Yasaklı İşlemler”) olarak belirlenen işlemleri yapmayacağını beyan ve taahhüt eder. Yasaklı İşlemler’den herhangi birinin tespiti halinde, o işlemi yapan Kullanıcı’nın hesabı süresiz olarak askıya alınacak veya kapatılacaktır. Flank aynı zamanda bu işlemlere dair kanuni her türlü hakkını da saklı tutmaktadır:

 1. Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantıyı yanlış şekilde beyan etmek,
 2. Flank’in sunduğu hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek/değiştirmek için tanımlayıcılar veya kaynak kodlarını değiştirmek;
 3. Diğer Kullanıcılar’ın Flank’in hizmetlerine erişimini ve kullanımını kısıtlayıcı ve olumsuz olarak etkileyici eylemlerde bulunmak,
 4. Flank tarafından sunulan hizmetlere ve altyapısı üzerinde orantısız, makul olmayan ve sisteme aşırı yüklenilmesine sebebiyet veren herhangi bir işlemde bulunmak,
 5. Sunucuları ve ağları etkilemek veya bozmak veya hizmetlerin sağlanması için kullanılan ağlara bağlı herhangi bir usule, prosedüre, kurala uymamak;
 6. Hizmetlere erişmek için örümcek, böcek, (spiders, crawlers) robot ve benzeri şeyler kullanmak ve ayrıca sunulan hizmetlerin herhangi önemli bir bölümünü indirmek, çoğaltmak veya arşivlemek, virüs veya diğer kötü niyetli kodlar yüklemek;
 7. Kullanıcı’nın kendi hesabı ve şifresi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Site’de sunulan hizmetlerin veya Kullanıcı’ya sağlanan hakları ticari anlamda satmak, paylaşmak, takas etmek, transfer etmek, ödünç verilmek, işletmek,
 8. Halihazırda geçerli sayılan ulusal veya uluslararası alanda herhangi bir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı davranmamak,
 9. Yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, taciz edici, hakaret içerikli, kaba, müstehcen, özel hayatın gizliliğini ihlal edici, nefret söylemleri, kişilik haklarını ihlal eden, pornografik ve yasadışı faaliyetleri teşvik eden paylaşım yapmak içeren herhangi bir içerik paylaşmak, diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmak, e-posta ya da Site içi mesaj ya da yorum göndermek,
 10. Herhangi bir 3.kişi veya Flank’in marka, patent, ticaret unvanı, telif hakkı ve sair fikri mülkiyet haklarını ya da mali açıdan kritik öneme sahip herhangi bir bilgiyi izinsiz kullanmak ya da ihlal etmek,
 11. İstenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon malzemesi, ticari elektronik posta, spam ve benzeri gönderiler yayınlamak, izin verilmeyen ticari iletişim bilgilerini yayınlamamak;
 12. Herhangi bir yazılım, donanım veya kodun işlevinin bozulmasını sağlamak, yok etmek veya sınırlandırmak.
 13. Site içinde herhangi bir pazarlama faaliyeti içinde bulunmak, başka bir Kullanıcı’nın bilgilerini elde ederek yetkisiz şekilde kullanmak, kişisel verileri toplamak, dağıtmak, işlemek.

Madde 3: Kullanım Koşulları

Kullanıcı’nın Site’ye kayıt aşamasında ve sonrasında verdiği tüm bilgiler, daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olmalıdır. Kullanıcıların Site’ye üye olurken yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi, kendilerinden başka biri adına veya birden fazla kişisel hesap açması veya sahte hesap açması durumunda Flank Kullanıcı’nın hesabını kapatabilir veya hesabı askıya alabilir. Kullanıcı Site içindeki faaliyetlerinden kendisi sorumludur.

Kullanıcı, Flank’in sunduğu hizmetleri sadece www.flankesports.com, Android ve IOS platformlarında ve Flank’in öngördüğü diğer web siteleri üzerinden, Flank’in öngördüğü şekilde, sunduğu sistemler üzerinden kullanacaktır.

Kullanıcı için ad, şifre ve sair unsurlardan oluşan üyelik bilgilerinin kullanılması söz konusu olabilir. Kullanıcı’nın bunları unutması ve/veya kaybetmesi halinde, Flank Kullanıcı’nın Site’ye tekrar girebilmesi için destek verecek olup bu nedenle oluşabilecek herhangi bir zarardan Flank sorumlu değildir.

Kullanıcı, hizmetlerin sunulması için Flank’in uygun gördüğü mekanlarda ve tedarikçilerin promosyonu, kampanyalar ve benzer hususlarla ilgili olarak Flank’in paylaştığı bilgileri kullanarak kendisi ile iletişime geçebilmesine izin vermektedir.

Kullanıcı, Flank’in sağladığı hizmetleri kullanmak ve/veya Site’ye giriş yapmakla birlikte, Flank’in kendisiyle iletişime geçebileceğini peşinen kabul eder.

Flank, Yasaklı İşlem yaptığını tespit ettiği Kullanıcı’nın bu eylemlerinden kaynaklı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmamakla beraber Kullanıcı’nın hesabını kapatma, askıya alma ve Kullanıcı’ya ilişkin yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

Flank, böyle bir içerikle karşılaştığı takdirde, bu içeriği derhal silme ve işbu maddeye aykırı hareket eden Kullanıcı’nın üyeliğini süresiz olarak askıya alma veya hesabını kapama hakkına sahiptir. Bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Flank nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Site dahilinde 3. kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Flank, Flank çalışanları ve yöneticilerinin ve Flank’in iş birliği içerisinde bulunduğu kurumların hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir 3. kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan her türlü bilgi, içerik, görsel ve işitsel imgelerin hukuka aykırı ve/veya doğruluğundan Flank sorumlu olmayacaktır. Kullanıcıların Site üzerinden birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kendileri sorumlu olup Flank bu konuda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 4: Flank’in Hak ve Yükümlülükleri

Site’de yer alan her türlü içeriğin tek sahibi Flank’tir. Bu nedenle Kullanıcı, Site’de yer alan içeriklerin tamamını ve/veya bir parçasını ticari amaçlarla kopyalayamaz, işleyemez, çoğaltamaz, kullanamaz veya umuma arz edemez. Flank, böyle bir durum meydana geldiğinde Kullanıcı’nın hesabını kapatma ve her türlü kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Flank, Site’ye kayıt olmak isteyen Kullanıcı adayını, herhangi bir sebep göstermeksizin Kullanıcı olarak kabul etmeyebilir.

Flank, Sitesindeki üyelik (kullanıcı) hizmetlerini halihazırda ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak operatörlerin normal ücret ve tarifeleri (kısa mesaj ve internet bağlantısı ücretleri vb.) yine de geçerlidir.

Flank, Kullanıcı tarafından verilen bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. Ancak kanuna aykırı şekilde 3. kişilerce elde edilen bilgilerden doğan zararlardan Flank hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Flank, Site’nin tam ve gereği gibi çalışması ve güvenliği amacıyla her türlü önlemi almaya ve değişikliği önceden hiçbir yazılı rıza almadan veya bildirimde bulunmadan yapma hakkına sahiptir.

Flank sürekli, sorunsuz, çalışır durumda, virüssüz ve emniyetli olarak yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak Flank’in teknik altyapısında söz konusu olabilecek, hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve Flank’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar nedeniyle veya bunlardan tamamen bağımsız olarak ve Flank’in tek taraflı takdirine bağlı olarak hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulmaması ve/veya hizmerlerde kesinti olması halinde oluşabilecek zararlardan Flank’in hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Flank hizmetlerin en iyi şekilde sunulmasına yönelik herhangi bir şekilde sonuç sorumluluğu üstlenmemektedir.

Flank tamamen kendi takdirine bağlı olarak çerezler ve sair unsurlar kullanabilir. Flank ile Kullanıcı’nın Site’yi kullandığı cihazlar arasındaki veri iletişimi ve depolaması Flank’in takdirinde olacaktır.

Flank dilerse Kullanıcılar’ın e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer iletişim araçlarını kullanabilir.

Flank, Kullanıcılar tarafından 180 (yüz seksen) gün boyunca aktif olarak kullanılmayan hesapları Kullanıcı’yı mail yoluyla bilgilendirmek suretiyle süresiz olarak askıya alabilir veya kapatabilir.

Flank Fantezi Ligi, Flank tarafından eğlence amaçlı geliştirilmiş sanal bir oyundur. Flank aplikasyonları ve web sitesi üzerinden erişilebilen Flank Fantezi Ligi bölümünden Kullanıcı dilerse kendisine bir takım kurarak Flank Fantezi Ligi’ne katılabilir. Fantezi Ligi’ne ilişkin SSS’e https://wwww.flankesports.com//fantezi-ligi/faq linkinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu kartların herhangi bir parasal karşılığı ya da değeri yoktur ve kullanıcılar arasında takas edilemez, para ile satılamaz ya da satın alınamaz. Kullanıcı’nın sanal fantezi kartları üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı yoktur.

Flank bu sanal kartları, herhangi bir ön bilgilendirme olmaksızın, dilediği şekilde değiştirme, silme, yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Flank Fantasy Ligi, Riot Games tarafından desteklenmemektedir ve Riot Games'in veya League of Legends'ın yapımında veya yönetiminde resmi olarak yer alan kişilerin görüşlerini veya görüşlerini yansıtmamaktadır. Legends ve Riot Games League Riot Games Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Efsaneler Ligi © Riot Games, Inc.

Madde 5: Ödeme ve İade Politikası

Flank halihazırda Site üzerinden gerçekleştirilen Kullanıcı hizmetini ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak Kullanıcıların, Site üzerinden dijital kod, bilgisayar oyunları ve sair ürün ve hizmetleri satın almak istemesi halinde, Flank bu hizmetleri, önceden belirlediği ücret tarifesine göre, talep eden ve öncesinde ödemeyi gerçekleştiren Kullanıcı’ya sağlamakla yükümlüdür. Flank’in bu şekilde sağlayacağı her bir hizmet için Flank ve Kullanıcı arasında ayrı bir mesafeli satış sözleşmesi aktedilecek olup bu tür işlemlerle ilgili Taraflar arasındaki hukuki ilişki mesafeli satış sözleşmesi ile düzenlenir.

Flank’in, Kullanıcı’ya sağladığı hizmetler, Kullanıcı’ya dijital ortamda anında ifa ve teslim edilen, gayri maddi hizmetler olması sebebiyle iade edilmemektedir.

Flank, sağladığı ürün ve hizmetlerin ücretlerini istediği her zaman, önceden Site’de belirterek, hiçbir sebep göstermeksizin tadil edebilir.

Flank, Kullanıcı veya Kullanıcı’nın banka ve/veya kartından kaynaklanan sıkıntılar dolayısıyla ücretin ödenememesi sonucu ürün ve hizmetlerden faydalanamaması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Ürün ve hizmetlerden faydalanma hakkı sadece ödemeye yapan Kullanıcılar’a sağlanacaktır.

Madde 6: Gizlilik Politikası

Flank, Kullanıcı’ya ait olan ve Kullanıcı tarafından kayıt aşamasında ve hizmetlerin kullanılması için sonrasında aldığı bilgileri, hizmetin sunulması, kalitenin artırılması, Flank’in çözüm ortakları ve iş birlikleri vasıtasıyla verilecek hizmetlerin sunulabilmesi ve benzer durumlar ve kanuni herhangi bir zorunluluk doğması haricinde herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacaktır. Ancak her halükârda, Flank, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve/veya kullanılmasından, üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla elde edilmesinden ve benzeri durumlardan ve ayrıca, bu tip durumlar nedeniyle herhangi bir Kullanıcı ve/veya üçüncü kişi nezdinde oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Flank, uygun görmesi halinde, söz konusu gizlilik politikasını detaylandıracağı ayrı bir “gizlilik politikası” içeriği de oluşturabilecek olup, bu politika web sayfası üzerinde yayınlanacak ve Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 7: Fikri Mülkiyet

Site’de yer alan ve Flank’in hizmetleri sunarken kullandığı tüm platform ve araçların tasarım, metin, imge, unvan, işletme adı html kodu ve diğer kodlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan her türlü unsuru Flank’e aittir. Kullanıcı, hizmetleri Flank’e ait bilgileri ve Flank’in işbu maddede sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını, sadece ve sadece hizmetlerin sunulması sırasında ve bununla ilgili olarak kullanabilir, bunun dışında, ticari veya sair başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Kullanıcı, Flank’in izni olmaksızın, telif haklarına tabi çalışmalarını kullanma, değiştirme, çoğaltma, dağıtma veya bunlardan türemiş çalışmalar oluşturma hakkına sahip olmadığı gibi, bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Flank nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Madde 8: Değişiklikler

Flank sürekliliği sağlama ve mevzuata uyum gibi sair edenlerle işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak Kullanıcı’nın onayını almadan değiştirebilir ve tadil ediebilir. Tadil edilen Sözleşme Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacak ve Kullanıcı yeni sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır.

Madde 9: Kısmi Hükümsüzlük

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm, bahsi geçen hükmün anlamına en yakın başka bir hükümle değiştirilmiş sayılır, meğer ki bahsi geçen hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği en baştan itibaren Sözleşme için vazgeçilmez olsun.

Madde 10: Bildirimler

Kullanıcı’ya gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’de belirtilen veya Flank’e ait herhangi bir e-posta adresi vasıtasıyla veya Uygulama içerisindeki iletişim kanallarından yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği e- posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 11: Yürürlük

İşbu Sözleşme Kullanıcı Site’yi kullanılmaya devam ettiği ve Flank tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 12: Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak olup tarafların hakları ve yükümlülükleri münhasıran bu kanunlara tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.